DROGA ZAPŁOCIA

Budowa Drogi na Zapłociach

Informacje ogólne:
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, ul. Plac Wyzwolenia, 63-140 Dolsk
Inwestycja: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce numer 152/1 w Lubiatowie
Klasa drogi: L
Dostępność drogi: nieograniczona
Prędkość projektowana: 30 km/h
Szerokość jezdni: 4,5 m
Szerokość poboczy: 0,75 m
Jezdnia: dwukierunkowa
Kategoria ruchu: KR1
Grupa nośności podłoża: G2 (beton, bez krawężników)
Długość drogi: 274,82 m
Bilans terenu:
- powierzchnia jezdni: 1360,69 m2
- powierzchnia poboczy: 404,24 m2
Suma: 1764,93 m2

Wydatki z funduszu sołeckiego:
2019 - 11 900,00 zł
2020 - 17 500,00 zł (ogołem: 29 400,00 zł)

Wydatkowane środki:
- projekt budowy drogi - 3 444,00 zł
(dane z zebrania z dn. 05.03.2020)

- usługa geodety - ...... zł
- zakup podsypki piaskowej - 170 ton tj. 24m3  wydatkowano: 2 091 zł
(dane z zebrania z dn. 05.03.2020)
- zakup podbetonu (stabilizacja RM-5) - 80 m3 wydatkowano: 9 840 zł
(dane z zebrania z dn. 05.03.2020)
- zakup gotowego betonu - 11,5 m2 (dane z zebrania z dn. 05.03.2020)

Ustalenia z mieszkańcami:
- zacząć od krzyża w stronę świetlicy wiejskiej
- "W dniu 30.11.2019 roku pomiędzy TOP-ŻWIR Grzegorz Pachurka ul. Widokowa 3, 63-140 Dolsk, a Panem Edwardem Wróblewskim sołtysem wsi Lubiatowo została zawarta umowa najmu placu na ulicy Widokowej 3 w celu składowania materiałów budowlanych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a użytkowanie placu będzie bezpłatne.". Sołtys poinformował mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 05.03.2020 roku, że firma wykona usługę wykorytowania terenu a w dniu 08.04.2020 roku podczas zebrania rady sołeckiej poinformował, że umowa z firmą na tę usługę jest ważna do końca roku 2020.
- mieszkańcy będą wywozić ziemię i składować ją na drogę zjazdową do jeziora

Inne dokumenty:
- złożone wnioski przez Sołtysa, Radę sołecką bądź Radnego
- kosztorys budowlany na beton z dn. 29.11.2019
- projekt drogi z dn. 21.02.2020

- wycena materiałów: krawężnik, kostka brukowa i płyty... z dn. 12.03.2020

Terminy spotkań w sprawie drogi:
 Z racji pandemi koronawirusa oraz nagłej śmierci właściciela firmy ,,Top Żwir" prace budowlane zostały wstrzymane przez sołtysa oraz radę sołecką na zebraniu tych włodarzy w dniu 8 kwietnia 2020 roku (odbyło się online). Prace zostaną wznowione po zwołaniu przez pana sołtysa zebrania z mieszkańcami sołectwa (Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku z racji epidemii zakazał organizowania zebrań w świetlicach wiejskich do odwołania). Kolejne zebranie Rady sołeckiej ma odbyć się w czerwcu 2020 roku.

 


Ważne numery:
Sołtys Edward Wróblewski tel. 609905817 Radny Krystian Mejza tel. 721170211 E-mail: info-lubiatowo@wp.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 001 e-mail: umig@dolsk.pl www.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 212 e-mail: biblioteka@dolsk.pl www.biblioteka.dolsk.pl ul. Kościańska 8a 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 977 lub 602 325 313 e-mail: osir@dolsk.pl www.osir.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 3 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: ops@dolsk.pl www.ops.dolsk.pl ul. Śremskie Przedmieście 35 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 213 e-mail: przedszkole-stokrotki@dolsk.pl www.stokrotki.dolsk.pl ul. Kościańska 4/5 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 122 lub 61 28 25 665 e-mail: jkusy@poczta.onet.pl www.spdolsk.neostrada.pl Masłowo 8 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 828 e-mail: sp.mika@interia.pl www.spmaslowo.pl ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 700 lub 61 28 25 129 tel. alarmowy: 602835587 lub 602897859 e-mail: zgk@dolsk.pl www.zgk.dolsk.pl ul. Kościelna 1 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 513 e-mail: parafia@dolsk.info.pl www.parafia.dolsk.info.pl ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: dolsk@dolsk.org.pl www.dolsk.org.pl ul.Mickiewicza 17 63-100 Śrem tel. 61 28 37 001 lub 61 28 29 321 e-mail: starostwo@powiat-srem.pl ul. Mickiewicza 15 63-100 Śrem tel. 61 28 15 211 tel. alarmowy 997 e-mail: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl www.srem.policja.gov.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=