WITRYNA RADNEGO


WITRYNA RADNEGO
KRYSTIANA MEJZY

#Działamydladobramieszkancow

E-mail: krystianmejza@wp.pl
Telefon: 721170211INFORMACJA Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIASTA:

Mimo epidemii koronawirusa w dniu 16 marca odbyła się Sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku. Na 15 Radnych obecnych było 10. Sala widowiskowa została zdezynfekowana a każdy uczestnik Sesji również został odkażony specjalnym środkiem. Ponadto Sesja odbyła się bez udziału publiczności. Radni tego dnia podjęli decyzję odnośnie zmian w budżecie na rok 2020. Dodano m.in. 30 tysięcy złotych na równanie dróg. Kasę otrzymała także Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 tysięcy złotych na zakup materiałów i wyposażenia oraz prawie 13 800 zł na zakup usług pozostałych. Ponadto przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który kosztuje naszą Gminę 33 298,80 zł rocznie. Radni przyjęli także rezygnację członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Radnego Jarosława Kaczmarka oraz Andrzeja Michałowskiego. Kolejne 19 uchwał dotyczyło rozpatrzenia skargi Prokuratury Rejonowej w Śremie na uchwały statutów każdego z sołectw naszej Gminy. Skarga dotyczyła m.in. braku odbycia konsultacji przy układaniu statutów (było to przeprowadzone) oraz złego systemu wyboru sołtysa, podsołtysa i rady sołeckiej a także o frekwencjach jakie powinny być w statutach określone i czasu a także sposobu zwoływania kolejnego zebrania kiedy pierwsze nie uzyska kworum. Przy tych głosowaniach wstrzymałem się od głosu uważając, że powinniśmy dostosować się do zaleceń prokuratury i zmienić wytyczne dotyczące każdego statutu sołectwa. W wolnych głosach i wnioskach poinformowałem, że w dniu 10 marca 2020 roku wystosowałem wraz z sołtysem wsi Kotowo panem Henrykiem Paziewskim wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o budowę chodnika od wjazdu do Kotowa od strony wsi Masłowo w stronę miasta Dolsk oraz o wykonanie oświetlenia ulicznego. Ewentualnością było by wykonanie dodatkowej zatoczki autobusowej na przeciwko tych posesji oraz wykonanie pasów. Jednakże prosiłem panią Burmistrz by poparła ten wniosek i wspierała mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Na tym Sesje zamknięto.

KALENDARZ RADNEGO:
...Ważne numery:
Sołtys Edward Wróblewski tel. 609905817 Radny Krystian Mejza tel. 721170211 E-mail: info-lubiatowo@wp.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 001 e-mail: umig@dolsk.pl www.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 212 e-mail: biblioteka@dolsk.pl www.biblioteka.dolsk.pl ul. Kościańska 8a 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 977 lub 602 325 313 e-mail: osir@dolsk.pl www.osir.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 3 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: ops@dolsk.pl www.ops.dolsk.pl ul. Śremskie Przedmieście 35 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 213 e-mail: przedszkole-stokrotki@dolsk.pl www.stokrotki.dolsk.pl ul. Kościańska 4/5 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 122 lub 61 28 25 665 e-mail: jkusy@poczta.onet.pl www.spdolsk.neostrada.pl Masłowo 8 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 828 e-mail: sp.mika@interia.pl www.spmaslowo.pl ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 700 lub 61 28 25 129 tel. alarmowy: 602835587 lub 602897859 e-mail: zgk@dolsk.pl www.zgk.dolsk.pl ul. Kościelna 1 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 513 e-mail: parafia@dolsk.info.pl www.parafia.dolsk.info.pl ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: dolsk@dolsk.org.pl www.dolsk.org.pl ul.Mickiewicza 17 63-100 Śrem tel. 61 28 37 001 lub 61 28 29 321 e-mail: starostwo@powiat-srem.pl ul. Mickiewicza 15 63-100 Śrem tel. 61 28 15 211 tel. alarmowy 997 e-mail: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl www.srem.policja.gov.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=