WITRYNA RADNEGO


WITRYNA RADNEGO
KRYSTIANA MEJZY

#Działamydladobramieszkancow

E-mail: krystianmejza@wp.pl
Telefon: 721170211INFORMACJA Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIASTA:

W środę 18 grudnia odbyła się ostatnia tegoroczna Sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku na której Radni przyjęli Budżet na rok 2020. Budżet został przyjęty 12 głosami Za (w tym mój głos) oraz przy 3 głosach wstrzymujących się. Wcześniej jednak na sali rozbrzmiała dyskusja, której głównym tematem był zakup autobusu szkolnego, który ma dowozić dzieci do Szkoły Podstawowej w Dolsku. Radni należący do Komitetu Radnych Gminy Dolsk zaproponowali by autobus kupić lepszy niż ten co został zakupiony ostatnio oraz młodszy i zaproponowali by wydać na to 100 tysięcy złotych z rozliczenia funduszu sołeckiego. Jednak ten wniosek nie spodobał się większości Radnych, którzy odrzucili ten wniosek 10 głosami sprzeciwu. W ich oczekiwaniu Gmina ma zakupić autobus z nadwyżki budżetowej w kwocie ok. 70 tysięcy złotych. Ale czy tańszy autobus będzie w gorszym stanie technicznym i będzie wymagał częstych napraw o tym przekonamy się po jego zakupie. Ale na wożeniu dzieci do szkół szczędzić pieniędzy nie powinniśmy. Padły również zapytania czy były robione przymiarki do wynajęcia autobusu z firmy zewnętrznej i czy ten pomysł by nie był lepszym rozwiązaniem ? Dodano, że kiedyś było to robione ale było to droższe rozwiązania. Wspomniano że jeden autobus przejeżdża dziennie 150 km a drugi 180. Radni wspomnianego Klubu prosili również o zapisanie w budżecie kwoty 100 tysięcy złotych na udzielenie pomocy finansowej do remontu dróg powiatowych z terenu naszej Gminy, które wymienił na poprzedniej Sesji Radny Powiatowy Witold Opielewicz. Wniosek również został odrzucony a pani Burmistrz jasno zadeklarowała, że te pieniądze w trakcie roku kalendarzowego przekażemy gdy je tylko będziemy mieli. Budżet Gminy Dolsk po stronie dochodów na przyszły rok wynosi: 24115686,00 zł, po stronie wydatków: 22865686,00 zł. Nadwyżka wynosi 1250000,00 zł (zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i zobowiązań). Zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 wynosi ok. 9,6 mln złotych. A oprócz zakupu autobusu Gmina planuje na rok 2020: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Masłowie wydać kwotę 42600 zł, dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem i parkingami kwotę 129366 zł oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku na ulicy Podgórnej kwotę 340000 zł. Pozostała część Sesji dotyczyła przyjęcia planów pracy poszczególnych Komisji oraz rozpatrzenie petycji mieszkańców Rusocina, która dotyczyła budowy chodnika przy drodze powiatowej. Ponieważ petycja trafiła do Gminy Dolsk została ona przez Radnych odrzucona, gdyż nie jest to nasza droga i nasz chodnik. W wolnych głosach mieszkaniec Dolska zwrócił uwagę na słabe finansowanie przez Gminę Dolsk budżetu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

KALENDARZ RADNEGO:

- 27 grudzień 2019 r. g.18:30 - Uroczystości 101 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. (kościół farny, rynek, sala widowiskowa Dolsk)
 Ważne numery:
Sołtys Edward Wróblewski tel. 609905817 Radny Krystian Mejza tel. 721170211 E-mail: info-lubiatowo@wp.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 001 e-mail: umig@dolsk.pl www.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 212 e-mail: biblioteka@dolsk.pl www.biblioteka.dolsk.pl ul. Kościańska 8a 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 977 lub 602 325 313 e-mail: osir@dolsk.pl www.osir.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 3 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: ops@dolsk.pl www.ops.dolsk.pl ul. Śremskie Przedmieście 35 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 213 e-mail: przedszkole-stokrotki@dolsk.pl www.stokrotki.dolsk.pl ul. Kościańska 4/5 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 122 lub 61 28 25 665 e-mail: jkusy@poczta.onet.pl www.spdolsk.neostrada.pl Masłowo 8 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 828 e-mail: sp.mika@interia.pl www.spmaslowo.pl ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 700 lub 61 28 25 129 tel. alarmowy: 602835587 lub 602897859 e-mail: zgk@dolsk.pl www.zgk.dolsk.pl ul. Kościelna 1 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 513 e-mail: parafia@dolsk.info.pl www.parafia.dolsk.info.pl ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: dolsk@dolsk.org.pl www.dolsk.org.pl ul.Mickiewicza 17 63-100 Śrem tel. 61 28 37 001 lub 61 28 29 321 e-mail: starostwo@powiat-srem.pl ul. Mickiewicza 15 63-100 Śrem tel. 61 28 15 211 tel. alarmowy 997 e-mail: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl www.srem.policja.gov.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=