WITRYNA RADNEGO

WITRYNA

RADNEGO

Od roku 2017
Radny Miasta i Gminy w Dolsku
Krystian Mejza
postanowił co miesiąc dodawać informację o swojej działalności w Samorządzie Gminnym tak by każdy z mieszkańców mógł być z wszystkim na bieżąco. Takie informacje ukazywać będziemy także na naszej stronie internetowej www.lubiatowo.pl.tl

Styczeń 2018:

Wszystko wskazuje na to, że aktualny Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku - Henryk Litka nie będzie ubiegał się o dalszą posadę Burmistrza w listopadowych wyborach. Jednym z nowych kandydatów na ten zaszczytny tytuł ma być Tomasz Frąckowiak - prezes ,,Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk". Ja jako Radny postanowiłem poprzeć kandydaturę pana Tomasza i będę w listopadzie z jego ramienia startował nadal do Rady Miejskiej w Dolsku. W tym miesiącu usłyszeliśmy także o podwyżkach cen za wywóz śmieci z terenu naszej Gminy, które wejdą w życie z dniem 1 lipca. Cena za wywóz odpadów segregowanych wzrośnie do 13 zł a dla osób, które nie segregują śmieci wyniesie 26 zł. Natomiast osoby, które niezamieszkały jeszcze płacić będą za wielkość pojemników i tak: segregowane 140 zł za m sześcienny, a dla niesegregowanych 280 zł również za metr sześcienny. Powodem podwyżek cen jak mówiła na sesji prezes zarządu ,,SELEKT" spowodowane są podniesieniem cen za opłaty środowiskowe, które zaproponował aktualny rząd. Składowanie takich odpadów za 1 tonę wyniesie: 2018 - 140 zł, 2019 - 170 zł, 2010 - 270 zł. Podczas spotkania z panią prezes Radni zapytali między innymi o kontrolę sprawdzania kto segreguje śmieci i czy robi to dobrze - zastrzeżeń nie było. Były pytania dlaczego gdy psuje się samochód odbierający śmieci nikt z firmy nie daje znać, że odbioru w danym dniu nie będzie i wiele innych pytań. Radni otrzymali także liczby złożonych przez mieszkańców deklaracji na odbiór śmieci i tak w moich wioskach wygląda to następująco: w Lubiatowie złożonych jest 64, w Kotowie 40 a w Trąbinku 26. Na Sesji po zmianach Statutu Miasta i Gminy w Dolsku przyjęliśmy zmiany nazw komisji i składów osobowych. Ja nadal będę członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Rani jednogłośnie przyjęli porozumienie z powiatem śremskim na remont drogi Lubiatowo - Dolsk.

Grudzień 2017:

 

Wczoraj odbyła się już XXXIX Sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku na której jednogłośnie przyjęliśmy Budżet na rok 2018. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należeć będzie:

- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Lubiatowo - Dolsk
- zakup wiat przystankowych dla Błażejewa i Drzonku
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie
- opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej - Dolsk ul. Podgórna
- zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w Drzonku
- budowa oświetlenia ulicznego dla wsi Nowieczek

Ponadto zwiększyliśmy kwotę na zakup tłucznia do utwardzania dróg na terenie naszej Gminy, przeznaczyliśmy pieniądze na ocieplenie poddasza świetlicy w Międzychodzie, a także zwiększyliśmy kwotę na realizację zadań publicznych dla Stowarzyszeń. Pozytywną akrobatę otrzymał także montaż rolet zewnętrznych oraz klimatyzacja do sali widowiskowej w Dolsku (z funduszy Biblioteki bądź Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a także dołożenie pieniędzy do remontu sali w Lubiatowie (dochodów bieżących). Radni przyjęli również wniosek o remont sali ślubnej w Dolsku po byłym komisariacie policji a odrzucono remont drogi na ulicy Garncarskiej w Dolsku. Podczas Sesji przyjęliśmy także plany pracy Komisji na rok 2018 a w przerwie Sesyjnej wszyscy uczestniczyliśmy w 99 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Mszy oraz składaniu kwiatów na rynku w Dolsku). Na koniec roku kalendarzowego życzę wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku by okazał on się lepszy od tego co się kończy oraz samych pogodnych dni a także zdrowia !


Listopad 2017:

Listopadowe obrady w Radzie Miasta dobrnęły do końca. W tym miesiącu powoli zaczęliśmy rozmawiać o budżecie na przyszły rok. W planach inwestycyjnych pojawił się remont odcinka drogi Lubiatowo - Dolsk, gdzie ma być wykonana nakładka asfaltowa za koszt miliona złotych (80 % sfinansuje powiat i 20 % gmina). Podobne prace mają obyć się w Pokrzywnicy, Brześnicy i na ulicy Podrzekta w Dolsku (sfinansowane w 100% przez powiat). Także od początku miesiąca w Lubiatowie trwa wymiana słupów energetycznych o co prosiłem w mejlu na początku tego roku do firmy ENEA - dostawcy energii w naszej miejscowości. Przy tym wielu mieszkańców dopytywało mnie oto czy będzie nowe oświetlenie jak udało mi się ustalić sołtys jako włodarz wioski nie zgłosił takiej potrzeby więc nowych lamp nie będzie (dodam, że w Gminie złożonych jest aż 24 wnioski różnych mieszkańców czy sołectw na wymianę lamp bądź zakup nowych). W przyszłym roku nowe lampy z własnych funduszy zakupi Nowieczek i Drzonek. Zwróciłem uwagę przy okazji wymiany słupów na szkody jakie powstały i wszystkie szkody zostaną naprawione. Na dzisiejszej Sesji po blisko rocznej budowie zatwierdziliśmy w głosowaniu 8-7 nowy Statut Miasta i Gminy w Dolsku, przyjęliśmy także program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który od przyszłego roku ma kłaść duży nacisk właśnie na szkolenia dla mieszkańców naszej Gminy ze wspomnianych zagrożeń. Przekazaliśmy także pieniądze otrzymane z powiatu na zakup sprzętu strażackiego i medycznego dla OSP Lubiatowo a jako Komisja wnioskowaliśmy o podniesienie diet strażakom za wyjazdy z 15 zł na 20 zł (temat do dyskusji i rozważenia w późniejszym czasie). Przekazaliśmy także środki na łatanie dziur w drogach w miejscowości Księginki i Lubiatowo, remont mostu w Rusocinie i równanie poboczy Wieszczyczyn-Masłowo a także na zakup nowego separatora do ,,deszczówki" w Lubiatowie. W tym miesiącu uczestniczyłem również w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu gdzie spotkałem się z nowym prezesem Zawiszy Dolsk. Pogratulowałem nowemu prezesowi wygranych wyborów i życzyłem udanej kadencji. Pan prezes ma bardzo ambitne cele m.in. na wprowadzenie wszystkich piłkarzy do różnych lig, poprzez wymianę murawy na boisku czy zakup lamp oświetlających obiekt boiska sportowego w Dolsku. Mam nadzieje, że z czasem coś uda im się zdziałać a przede wszystkim awans do wyższej klasy rozgrywkowej niż klasa B. Życzę powodzenia !


Październik 2017:

Niektórzy z was pytali się o moje comiesięczne podsumowanie pracy w Radzie Miasta. Czekałem na nagranie z ostatniej Sesji, które ukazało się na portalu YouTube. To sposób na naszych urzędników, którzy ostatnio usunęli wszelkie nagrania z naszych posiedzeń. W tym miesiącu oprócz Sesji, na której wyraziliśmy z większością Radnych sprzeciw odnośnie kolejnych sprzedaży mienia gminnego i długiej dyskusji na temat kto ma zarządzać byłym budynkiem Szkoły w Małachowie odbyłem także posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na którym zapoznałem się z przyznanymi stypendiami sportowymi w tym roku (przy okazji wszystkim gratuluję dobrej postawy i waleczności) a także działalnością Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Dolsku. Nasi seniorzy są bardzo aktywni co nas chyba bardzo cieszy. Także przedstawiliśmy propozycje podwyżki pensji dla pracowników obsługi szkoły i samorządu. To jednak wiąże się z kosztami i akceptacja pozostałych członków Rady. Zobaczymy co czas pokaże. Wróciłem także z interpelacja na Sesji na temat chodnika z Dolska w stronę Trąbinka. Czekam za odpowiedzią. Więcej ciekawych informacji na załączonym filmiku (obejrz). Przed nami listopad a więc dyskusja nad przyszłorocznym budżetem a także za tydzień w piątek spotkam się z przedstawicielami Stowarzyszeń i Klubów Sportowych działających w naszej gminie..


Wrzesień 2017:

Wrzesień za nami a więc czas podsumować pracę w Radzie Miasta. W tym miesiącu w każdej miejscowości mogliście spotykać się z przedstawicielami waszej władzy na zebraniach sołeckich. Był to również doskonały okres do tego by wasi Radni złożyli przed wami sprawozdanie ze swej działalności co raz do roku zgodnie ze statutem naszej Gminy musimy robić. Ja takie sprawozdania przedstawiam w internecie co miesiąc ale i także złożyłem w Trąbinku oraz Kotowie w okresie letnim a w Lubiatowie w ubiegłym tygodniu w piątek. W tym miesiącu dwukrotnie dzień po dniu odbyły się dwie Sesje nadzwyczajne. Ja uczestniczyłem aby w jednej ponieważ druga dotyczyła praktycznie tego samego czyli przetargu na drogę w Pokrzywnicy. Troszkę jak i inni Radni byliśmy zniesmaczeni faktem zwoływania jej dzień po dniu i na ten sam temat. Być może znów zabrakło kompetencji naszych pracowników ? Przecież można było zrobić ją w jednym dniu gdyby znało się przepisy umarzania przetargów... Oprócz tego tematu przekazaliśmy 7 tysięcy złotych na działalność jednostek OSP z terenu naszej Gminy, 6 tysięcy na budowę boiska w Ostrowiecznie oraz ponad 47 tysięcy na usuwanie szkód po nawałnicach (Opieka Społeczna). W tym miesiącu miałem zaszczyt uczestniczyć w obchodach 100-lecia krzyża wiejskiego w Trąbinku. Bardzo cieszy mnie fakt, że są jeszcze mieszkańcy którzy dbają o piękne zabytki w naszej Gminie. Gratulacje dla pani sołtys super i pięknej uroczystości. Oby tak dalej ! Na koniec dodam, że wkrótce będziemy zajmować się szukaniem nowej świetlicy dla wsi Mszczyczyn. Propozycją jest zrobienie jej wraz z istniejącym budynkiem przedszkola a co będzie czas pokaże. A w ten weekend trzymajmy kciuki za team Furmanowskich i Bartka Smektałę, którzy walczyć będą o kolejne tytuły Mistrzów Świata !


Lipiec/sierpień 2017:

Dziś po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku. Już na początku jej obrad radny Jarosław Kaczmarek złożył wniosek o poprawę jakości drogi powiatowej przez Mełpin-Lubiatowo-Lubiatówko-Dolsk na rok 2017/18. Po burzliwym głosowaniu 8 radnych było za przyjęciem proponowanej uchwały i teraz będziemy szukać środków w budżecie naszym jak i powiatu na remont wspomnianej infrastruktury. Dodam przy okazji, że na początku sierpnia zwróciłem się do zarządcy tej drogi o wykoszenie poboczy co chyba wreszcie zostało zrobione. Podobnie 8 radnych zagłosowało nad obcięciem z 40 tysięcy złotych na 20 tysięcy remont pomieszczeń Urzędu zaznaczając, że można w tym roku zrobić jedno piętro a w latach kolejnych dalsze. Radni nie wyrazili zgody na zmianę ulicy 9 Maja na ulicę Bukową w Dolsku. Czekamy jakie kroki podejmą kolejne organy. Zabraliśmy 8 tysięcy złotych z inwestycji ,,budowa ogrodzenia dla wsi Księginki", gdyż póki nie ma świetlicy wiejskiej, którą kiedyś sprzedano to po co robić z gminnych pieniędzy puste ogrodzenie. Radni wyrazili prośbę o przekazanie pieniędzy przez mieszkańców z funduszu sołeckiego. Przy czym zaznaczyliśmy, że gdy pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze to zadanie może wrócić do realizacji. Zapoznałem się także w okresie wakacji z koncepcją budowy sali gimnastycznej w Masłowie. Sam projekt jest bardzo a to bardzo sprzyjający dla dzieci tam się uczących jak i całej społeczności w naszej Gminie. Oprócz tego wszystkiego tematem numer jeden była ,,śmierdząca" sprawa chlewni w Lubiatówku. Przybyli mieszkańcy mocno narzekali na urzędników z wszelakich stron, że od wielu lat z tym nic nie robią i szczerze trzymam za nich kciuki w działaniach zmierzających do wyeliminowania powstałego zagrożenia. Ponadto usłyszeliśmy dziś, że droga w Pokrzywnicy nie przeszła przetargu, gdyż cena kosztorysu inwestora mocno różni się od ofert składanych na przetargach. Tutaj nasuwa się pytanie czy w ogóle ta droga zostanie zrobiona i dołożona część pieniędzy przez nas czy wcale nie będzie robiona ? Przyjęliśmy dziś także dotację od powiatu śremskiego na remont podjazdu do OSP w Lubiatowie. Wielkie podziękowania kieruje dla strażaków za podjęte kroki i w starostwie i w Gminie by ten podjazd był zrobiony. Obu organom dziękuję za przekazanie funduszy na ten cel. Na koniec dodam, że dziś na Sesji przyglądałem się tym wszystkim z bocznego punktu obrad nie udzielając się, gdyż wolałem spokojnie i w ciszy przemyśleć wszystkie składane wnioski i podjąć odpowiednie decyzje podczas głosowania. Dodam też na koniec słowa jednej z mieszkanki naszej Gminy która zaznaczyła, że ,,wstydzi się za Radnych, którzy są już parę kadencji i nadal radykalnie nie myślą" i przy tej wypowiedzi dodam, że z jakiegoś powodu w Gminie zostały zniszczone wszystkie dotychczasowe nagrania z Sesji i posiedzeń. Dlaczego ? Na to pytanie odpowiedź pewnie usłyszymy za parę ładnych tygodni.


Czerwiec 2017:

Burmistrz Dolska Henryk Litka otrzymał dziś od Radny Miasta i Gminy w Dolsku absolutorium za rok 2016. Chodź wynik głosowania był 8 głosów ,,ZA" przy 7-dmiu wstrzymujących to chyba ten mój głos ,,ZA" przeważył nad całym jego wynikiem. Dla mnie była to również ciężka decyzja do podjęcia ale Regionalna Izba Obrachunkowa wydając pozytywną opinie zaznaczając przy tym że sytuacja Gminy jest trudna a przez cały rok 2016 Burmistrz nie zadłużał Gminy a ewidentnie oszczędzał była dla mnie przekonująca przy tym aż 111 tysięcy złotych stanowi nadwyżka budżetowa, która ma zostać przekazana na drobne remonty i zapłatę za oświetlenie uliczne na terenie naszej Gminy. Pozostali Radni zwrócili uwagę na równie istotne punkty m.in. na podpisanie umowy z firmą zewnętrzną na utrzymywanie zieleni na rynku w Dolsku czy budowę przyłącza prądowego w Ostrowiecznie bez naszej wcześniejszej zgody, braki protokołów z komisji i Sesji Rady na stronach BIP-u czy zły kontakt Burmistrza z Radą jeśli chodzi o przepływ informacji. Wszystkie te punkty były również ważne i istotne. Wiadomo każdy ma swoje zdanie. Czy postąpiłem dobrze czy nie to już każdy sam niech oceni. Ale zmiany w naszym magistracie stanowczo by się przydały - wybory za rok ! Dziś na Sesji odczytany został wniosek mieszkanca Ostrowieczna, który prosi o podanie infogrmacji kiedy rozpoczną się prace rekultywacji boiska w ich miejscowości. Sołectwo jak się dowiedzieliśmy na ten cel przekazało ponad 14 tysięcy złotych. Jak poinformowano nas osobą odpowiedzialną za wykonanie jest sołtys tej miejscowości, który jest na etapie zapytań ofertowych. Więc na sianie trawy i inne prace przyjdzie czas chyba jesienią. Także do Rady dotarł sygnał pewnej budowy w miejscowości Lubiatówko. Ta sprawa trafi do Powiatowego Inspektora Budowlanego, który sprawi co w tej miejscowości na działkach pana Mroza powstaje. W miesiącu czerwiec zwróciły się do mnie dwie mieszkanki Lubiatowa, którym będę pomagał we wypisaniu wniosków o stypendium sportowe. Dwie dziewczyny, które świetnie biegają i godnie reprezentują naszą Gminę na zawodach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. A na koniec dodam, że w tym miesiącu nie uczestniczyłem w posiedzeniu Oświaty, Kultury i Sportu, które dotyczyło organizacji Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2017. Ta impreza już w najbliższy weekend. Gwiazdą wieczoru będzie ETNA a mi już trzeci rok z rzędu przyjdzie oceniać państwa wianki w konkursie na najpiękniejszy. Przed nami czas wakacji, czas odpoczynku i czas w którym spotykać będziemy się tylko w pilnych sprawach. Życzę wszystkim mieszkańcom i innym kolegą i koleżanką udanych i pogodnych wakacji ! A jako Radny wezmę udział oczywiście w Dożynkach Gminnych, które 20 sierpnia odbędą się w Błażejewie - serdecznie wszystkich już dziś zapraszam.

Maj 2017:

Ostatni dzień maja a więc czas podsumować działalność w Radzie Miasta. W tym miesiącu odbyłem wizytę na plaży miejskiej przy ulicy Wczasowej w Dolsku. Plaża iks lat temu funkcjonowała bardzo dobrze a teraz wypoczywających tam osób jest coraz mniej w związku z czym kierownik Ośrodka Sportu wyraził chęć sprzedaży tego terenu (dotychczas z pieniędzy Ośrodka dopłaca się sporą część pieniędzy do prawidłowego funkcjonowania tego terenu). Temat do dyskusji i do podjęcia w późniejszym terminie. Wypełniłem także anonimową ankietę na temat problemów społecznych w środowisku lokalnym. Ma to na celu rozpoczęcie prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych dla naszej gminy. W miesiącu maju odbyłem zebranie wiejskie w Kotowie, gdzie starałem się odpowiadać na kierowane do mnie pytania. Także w najbliższą sobotę w tej miejscowości oddamy do użytku nowo wybudowaną świetlicę wiejską, której fundatorem jest firma pana Mroza. A 13 maja oddaliśmy do użytku wraz z zaproszonymi gośćmi scenę letniskową w Lubiatowie sfinansowaną z funduszu sołeckiego. Poprawiony został stan dróg gminnych jak i powiatowych poprzez zalepienie występujących dziur. Przez cały miesiąc maj uczestniczyłem, pomagałem w organizacji bądź wspierałem imprezy lokalne m.in. turniej piłki nożnej w Lubiatowie, festyn rodzinny także w tej miejscowości, Bieg uliczny Dolska Dycha, Dzień dziecka w Wieszczyczynie, Trąbinku oraz zbliżający się strażacki w Dolsku i Kotowie oraz zorganizowałem wyjazd na żużel do Leszna. Czas na miesiąc czerwiec a więc głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Dolsku za rok 2016. Ponieważ Radny wybierany jest przez mieszkańców i ma kierować się wolą wyborców zwracam się z pytaniem czy w waszej opinii Burmistrz oraz pracownicy Urzędu zasłużyli na przyznanie absolutorium. Zachęcam do komentowania i wyrażania swoich opinii co pomoże mi podjąć odpowiednią decyzję !

Kwiecień 2017:

No i minął miesiąc kwiecień działalności w Radzie Miasta. W minionym okresie głównie czekałem na odpowiedzi złożonych wcześniej interpelacji. Wśród skutków postawione zostały w Lubiatowie i Trąbinku nowe znaki drogowe a w Kotowie zablokowano przejazd przez teren boiska maszynami rolniczymi. Także powiało optymizmem, jeśli chodzi o wykonanie chodnika z ul. Śremskie Przedmieście w stronę wsi Trąbinek i punktu widokowego. Wojewódzki Zarząd Dróg wykona to po wcześniejszych uzgodnieniach geodezyjnych (a więc czekamy za dokumentacjami). Będąc przy temacie punktu widokowego w miniony poniedziałek wizytowałem ten teren wraz z członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zauważyliśmy, że większość ławek musi zostać wyremontowana i za razem pomalowana. Także z członkami Komisji zapoznaliśmy się z przeprowadzoną rekrutacja do przedszkoli. Cieszy, że wszystkie wnioski zostały przyjęte i każde dziecko znajdzie miejsce na terenie naszej gminy. Wraz z członkami wspomnianej komisji zaproponowaliśmy by pani Barbara Wierzbińska i ks. Tomasz Buliński zostali odznaczeni za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk (decyzja oczywiście w sugestii Burmistrza). Wczoraj na Sesji zadecydowaliśmy, że powołany zostanie drugi vicedyrektor Szkoły Podstawowej. Uchwała obowiązywać będzie zdaniem radnych tylko na rok a za rok do tematu wrócimy. Przyjęliśmy apel w sprawie budowy obwodnicy Dolska i oświadczenia w sprawie obrony samorządności. Dokonana została także zmiana Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Radną Jadwigę Chojnacką zastąpi Radny Jarosław Kaczmarek...

Marzec 2017:

Po dzisiejszej Sesji kolejne podsumowanie miesięcznej pracy w Radzie Miasta. Na sam początek dodam, że z dzisiejszej sesji pozostanie mi w pamięci podziękowanie pani dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku - Barbary Wierzbińskiej, która po raz ostatni składała przed nami sprawozdanie a przez wiele lat bardzo dobrze dbała i podwyższała wszystkie standardy by ta szkoła bardzo dobrze prosperowała i wychowywała młodych ludzi i za to serdecznie dziękuję. A w marcu ja jak i większość moich kolegów i koleżanek Radnych składaliśmy do Burmistrza interpelacje. Moja pierwsza dotyczyła fatalnego stanu drogi w Kotowie a także lepszego dbania o chodnik Kotowo-Dolsk, notorycznym wybijaniu szyb na przestankach autobusowych przy drodze wojewódzkiej 434 czy wymiany znaków drogowych w Lubiatowie oraz postawieniu znaku końca drogi gminnej w Trąbinku. Natomiast dzisiejsza dotyczyła użytkowania terenu boiska sportowego w Kotowie przez maszyny firmy ,,Mróz" co prowadzi do psucia powstającego w tej miejscowości terenu rekreacyjnego. Zobaczymy jak potoczą się te sprawy. Natomiast cieszy mnie fakt, że komisja rozwiązywania problemów alkoholowych pozytywnie rozpatrzyła przyznanie do sołectwa Lubiatowo urządzenia siłowni napowietrznej i dla strażacy pożarnej z Dolska defiblyratora. Złożyłem również oświadczenie majątkowe a wraz ze ,,Stowarzyszeniem na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk" wypisaliśmy wniosek o przyznanie środków pieniężnych na realizację zadania publicznego pt.: ,,Festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa". Także w marcu odbyliśmy spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w naszej Gminie.

Luty 2017:

Tak jak obiecałem raz w miesiącu będę pisał o działalności w Radzie Miasta - więc może świeżo po Sesji kilka informacji o wspomnianej pracy. Oczywiście w ostatnim czasie jak i w większości Gmin zajmowaliśmy się reformą w oświacie. Nasze dwie Szkoły Podstawowe w Masłowie i Dolsku od 1 września będą już szkołami ośmioletnimi a Gimnazjum im.Powstańców Wlkp. w Dolsku z dniem 31 sierpnia 2017 roku zakończy swoją działalność i zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Co za tym idzie większość nauczycieli przede wszystkim Gimnazjum będzie musiała znaleźć sobie pracę w jednej ze Szkół Podstawowych. Jak poinformowali Nas pracownicy Gminy dla wszystkich nauczycieli starczy zatrudnienia w naszej Gminie w nowej reformie. Od 1 kwietnia decyzją Rady Miasta wzrośnie cena za wodę o 0,02 zł za jeden metr sześcienny. Często pojawia się również temat obwodnicy Dolska. Jestem jak najbardziej za tym pomysłem i szanuje wszystkie osoby, które włączają się w aktywne działanie na rzecz tej wielkiej inwestycji. W ostatnim czasie spotkałem się również ze sołtysami wiosek, które obdarzyły mnie mandatem Radnego. Spotkania dotyczyły bieżących spraw. Złożyłem również wniosek do ,,Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" o zakup (bądź dofinansowanie) siłowni napowietrznej dla sołectwa Lubiatowo. Oczywiście czekamy za rozpatrzeniem. Wraz z końcem stycznia spotkaliśmy się z panią kierownik Opieki Społecznej, gdzie wysłuchaliśmy informacji o działalności za rok 2016. Mnie bardzo zaciekawiło funkcjonowanie programu rządowego ,,Rodzina 500+", z którego korzysta ponad pięćset rodzin w naszej Gminie a w roku 2016 wypłacono ponad 4 miliony złotych. Na koniec dodam, że w marcu odbędziemy jako Komisja Oświaty, Kultury i Sportu spotkanie z Gminnymi władzami Ochotniczych Straży Pożarnych na co wszystkich druhów zapraszam.


Nasi Sponsorzy
-> Iwona i Krzysztof Spriner - Lubiatowo 39, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825439 lub kom: 698760724, e-mail: springer@naszsrem.pl -> Grzegorz Mejza - Lubiatowo 45, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 608151150, e-mail: firma-mejza@wp.pl -> Agata i Ryszard Zaremba - Lubiatowo 18, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825824 -> Bogdan Woźny - firma przemysłowo-handlowo-usługowo-produkcyjna ZŁOMEX S.C. - Lubiatowo 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 600284110 -> Emil Jankowiak - Lubiatowo 47, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Natalia Maciejewska - salon kosmetyczny ,,Metamorfozy" - Dolsk, ul. Kościelna 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 791308515 -> Piotr Grylewicz - zakład budowlany IZOLER - Lubiatowo 49, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Eugeniusz Mejza - Lubiatowo 52, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 602831608 -> Rafał i Jacek Kaczmarek - Lubiatowo 17, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wioleta Mejza - Bodzyniewo 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 601956170 -> PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SP. Z O.O. - Konarzyce ul. Długa 4, 63-130 Książ Wlkp., telefon kontaktowy: 612822965, e-mail: produkcja@acrylmed.com.pl -> Ł.Czekała & T.Frąckowiak - spółka Jawna. Śrem ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 612211200, e-mail: bok@i.media.pl -> Hubert Mikołajczak - firma: ,,HUBERTUS" Pielęgnacja Zieleni - Lubiatowo 50, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Przemysław Szulc - firma ogólnobudowlana - Lubiatowo 50a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wizytówki, ulotki, plakaty, naklejki, breloki, pieczątki, puchary, banery, reklamy - Drzonek, ul. Czereśniowa 1a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 575755331 lub 530155331, e-mail: psm3d@home.pl -> ,,TOTEM" - ośrodek szkolenia kierowców, wynajem autobusów i busów, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów - Śrem ul. Nowowiejska 3, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 61 28 34 829, e-mail: totem@totem.info.pl

-> ,,SALA JEDYNKA" - catering, wesela, sala bankietowa, imprezy okolicznościowe - Śrem ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 600234908, e-mail: poczta@sala-jedynka.pl

-> ,,USŁUGI GASTRONOMICZNE JAK BĄK" - Chwałkowo Kościelne 31, 63-130 Książ Wielkopolski, telefon kontaktowy: 782915940

-> ,,UBEZPIECZENIA OK !" - Ewelina Cieślak-Łuszczek, Śrem ul. Szeroka 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 691623890, e-mail: ubezpieczeniaok@onet.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=