Regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej w Lubiatowie


Regulamin korzystania
ze świetlicy wioskowej
w Lubiatowie:


1. Świetlica ma na celu integrację środowiska lokalnego, wspierania aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz wsi, a w szczególności obejmuję (nieodpłatnie):

- organizację imprez kulturowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, zabawy taneczne oraz święta okolicznościowe)
- organizację zabaw dla dzieci i młodzieży
- organizację spotkań: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych itp.
- organizację spotkań rady sołeckiej, sołtysa oraz radnych z mieszkańcami wioski (zebrania)
- organizację bezpłatnych spotkań kulturowo-oświatowych oraz szkoleń dla mieszkańców
- promocję gminy Dolsk

2. Świetlicę można wypożyczyć na organizację (odpłatnie):

- spotkań wyborczych
- płatnych kursów lub szkoleń
- pokazów handlowych
- organizację imprez rodzinnych

3. Świetlica jest obiektem publicznym, a więc korzystający z niej zobowiązani są do stosowania się do wymogów:

- zachowania porządku oraz czystości na sali
- poszanowania mienia publicznego
- kulturalnego zachowania się
- przestrzegania regulaminu świetlicy
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dróg przeciwpożarowych
- zakaz spożywania napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez zamkniętych)
- zakaz palenia papierosów zgodnych z uchwałą prezydenta RP z dnia: 15.10.2010 roku
- każda osoba zmywa po sobie naczynia
- prosi się o odkładanie na miejsce rzeczy które służyły do zabawy np. gier, paletek, kii bilardowych
- korzystanie ze znajdujących się na sali opałów tylko za zgodą sołtysa

4. Każdy może korzystać ze sprzętu i wypożyczenia świetlicy, jednak w przypadku szkód kosztami naprawy lub wymiany obciąża się rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich, a osoby pełnoletnie same ponoszą finansową stratę.

5. Za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia a są na świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6. Działalnością świetlicy kieruje opiekun sali powołany przez radę sołecką wsi Lubiatowo w listopadzie 2015 roku. Do jego obowiązków należy:

- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
- dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć i zabaw w świetlicy
- dbanie o czystość i porządek w świetlicy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym
- dbanie o urządzenia, wyposażenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy i na terenie bezpośrednio przylegającym
- otwieranie i zamykanie świetlicy w godzinach i dniach ustalonych z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk stosownie do potrzeb lokalnego środowiska
- prowadzenie rejestru odpłatnego i nieodpłatnego wynajmowania świetlicy zawierającego dane podmiotu najmującego świetlicę, cel korzystania ze świetlicy oraz czas wynajęcia pomieszczeń
- udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- zgłaszanie sołtysowi wsi usterek, a także szkód wyrządzonych przez korzystających ze świetlicy

7. Wypożyczenie świetlicy:

- zgłaszanie sołtysowi lub świetlicowemu terminu rezerwacji Sali
- wypełnianie wniosku o wynajem sali (imię, nazwisko, rodzaj imprezy, datę, planowany czas korzystania ze świetlicy)
- wypełnienie wniosku o wypożyczenie w cenie Sali sprzętu, urządzeń oraz wypożyczenia Sali
- osoby, które wypożyczają świetlicę sprawdzają stan pomieszczeń świetlicy (musi być on taki sam jak przy zdawaniu). Następnie w dniu zdania świetlicy spisują protokół zdawczo-odbiorczy
- za wyrządzenie szkód podczas wypożyczania świetlicy informowany jest sołtys wsi, który ustala karę która w ciągu 7 dni musi być wykonana.
- cennik usług według zarządzenia Burmistrza Miasta:


Czas trwania najmu Cena najmu dla mieszkańca sołectwa Cena najmu dla osób i podmiotów spoza wioski
od 7 h do 24 h
200,00 zł 300,00 zł
od 1 h do 3 h za każdą rozpoczętą godzinę 16,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 40,00 zł
od 4 h do 6 h za każdą rozpoczętą godzinę 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 20,00 zł

Nasi Sponsorzy
-> Iwona i Krzysztof Spriner - Lubiatowo 39, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825439 lub kom: 698760724, e-mail: springer@naszsrem.pl -> Grzegorz Mejza - Lubiatowo 45, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 608151150, e-mail: firma-mejza@wp.pl -> Agata i Ryszard Zaremba - Lubiatowo 18, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825824 -> Bogdan Woźny - firma przemysłowo-handlowo-usługowo-produkcyjna ZŁOMEX S.C. - Lubiatowo 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 600284110 -> Emil Jankowiak - Lubiatowo 47, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Natalia Maciejewska - salon kosmetyczny ,,Metamorfozy" - Dolsk, ul. Kościelna 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 791308515 -> Piotr Grylewicz - zakład budowlany IZOLER - Lubiatowo 49, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Eugeniusz Mejza - Lubiatowo 52, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 602831608 -> Rafał i Jacek Kaczmarek - Lubiatowo 17, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wioleta Mejza - Bodzyniewo 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 601956170 -> PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SP. Z O.O. - Konarzyce ul. Długa 4, 63-130 Książ Wlkp., telefon kontaktowy: 612822965, e-mail: produkcja@acrylmed.com.pl -> Ł.Czekała & T.Frąckowiak - spółka Jawna. Śrem ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 612211200, e-mail: bok@i.media.pl -> Hubert Mikołajczak - firma: ,,HUBERTUS" Pielęgnacja Zieleni - Lubiatowo 50, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Przemysław Szulc - firma ogólnobudowlana - Lubiatowo 50a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wizytówki, ulotki, plakaty, naklejki, breloki, pieczątki, puchary, banery, reklamy - Drzonek, ul. Czereśniowa 1a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 575755331 lub 530155331, e-mail: psm3d@home.pl -> ,,TOTEM" - ośrodek szkolenia kierowców, wynajem autobusów i busów, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów - Śrem ul. Nowowiejska 3, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 61 28 34 829, e-mail: totem@totem.info.pl

-> ,,SALA JEDYNKA" - catering, wesela, sala bankietowa, imprezy okolicznościowe - Śrem ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 600234908, e-mail: poczta@sala-jedynka.pl

-> ,,USŁUGI GASTRONOMICZNE JAK BĄK" - Chwałkowo Kościelne 31, 63-130 Książ Wielkopolski, telefon kontaktowy: 782915940

-> ,,UBEZPIECZENIA OK !" - Ewelina Cieślak-Łuszczek, Śrem ul. Szeroka 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 691623890, e-mail: ubezpieczeniaok@onet.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=