ŚWIETLICA WIOSKOWA

ŚWIETLICA WIOSKOWA


W 1988 roku mieszkańcy w czynie społecznym oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku zrobili świetlicę wioskową, która miała służyć dzieciom oraz młodzieży by tam spędzała swój wolny czas od szkoły oraz pracy. Świetlica stała się także miejscem organizowania wielkich imprez takich jak ślub, komunia święta, osiemnastka, przeróżne jubileusze oraz wioskowych zabaw tanecznych (wieczorków), które od zawsze są ikoną naszej wioski. Także co roku w świetlicy odbywają się imprezy sportowe - różnego rodzaju turnieje, a także imprezy cykliczne takie jak Mikołajki, Wigilia Wioskowa, Dzień Kobiet czy chociażby Wielkanocne Święcenie Potraw. W budynku odbywają się również zebrana wioskowe. Świetlica położona jest w centralnym punkcie wioski. Przy świetlicy znajduje się remiza strażaków OSP Lubiatowo oraz plac zabaw i plac festynowy. Świetlica otoczona jest zielonym trawnikiem oraz żywopłotem, istnieje możliwość parkowania samochodów przed jak i za salą wioskową.
Powierzchni świetlicy wynosi: 336,40 m2.
 


W lipcu 2015 roku został wyremontowany dach świetlicy wiejskiej, którego koszt wyniósł 19 tysięcy złotych w tym 14 tysięcy przeznaczył Urząd Miasta i Gminy w Dolsku, natomiast 5 tysięcy przeznaczyło z funduszu sołeckiego sołectwa Lubiatowo. Wśród prac firma Pana Grzegorza Mejzy do wykonania miała: wymurowanie nowego komina (wykonany został z klinkieru; posiada trzy otwory dwa dymne i jeden wentylacyjny), zamontowanie plastikowych kominków wentylacyjnych (były dotychczas trzy sztuki na polecenie sołtysa wykonano jeszcze jeden, który będzie wentylował powietrze z korytarza świetlicy), pokrycie całej powierzchni dachu nową papą termoizolacyjną (przed wygrzewaniem powierzchnia została wymalowana specjalnym asfaltowym roztworem gruntującym), wykonano nowe opierzenia, uszczelniono boczne murki ogniowe, zamontowano nowy drut odgromowy (który został zamontowany na specjalnych do tego celu betonowych kosteczkach), zamontowano nowe rury oraz rynny spustowe.
Sala:

S
ama świetlica zawiera jedną dużą sale na około 200 osób oraz scenę. Świetlica wyposażona została w dużą ilość krzesełek (96) oraz stolików (17 dużych prostokątnych oraz 4 małe kwadratowe). Na sali zgodnie z uchwałą z dnia 15 listopada 2010 roku obowiązuje Zakaz palenia.
 


Kuchnia:

I
dąc korytarzem od wejścia skręcamy w lewo gdzie znajduje się kuchnia, która wyposażona jest w zmywak, piekarnik wraz z gazówką, szafki kuchenne, piec kaflowy oraz dużą chłodnię, lodówkę i zamrażarkę. W latach 2009-10 kuchnia została w całości wyremontowana, natomiast w roku 2014 obmalowana na kolor dyni przez ówczesnego wówczas sołtysa Łukasza Maciejewskiego:

 
Łazienki:

Natomiast skręcając z korytarza w prawo mamy dwie łazienki - pierwsza z nich jest dla mężczyzn a druga dla kobiet. Łazienki są małe. Podobnie jak kuchnia w latach 2009-10 zostały wyremontowane z pieniędzy z funduszu sołeckiego. Obie łazienki posiadają zmywak, lustro, wieszak do ręczników, kosze na śmieci oraz sedes. Panowie w dodatku mają dwa pisuary. Pod koniec roku 2015 dociągnięta została ciepła woda oraz zamontowane dwa grzejniki w tych pomieszczeniach.

 

Wypożyczalnia naczyń:

Z
kuchni mamy także przejście do pomieszczenia, które nazywa się wypożyczalnią. Nasza wieś oferuje wypożyczenie: talerzy, szklanek, literatek, kieliszków, cukierniczek, popielniczek, dzbanków, sosjerek, bulionówek, półmisków i miski, widelce, łyżki, noże, łyżeczki, serwetniki, tacki, wiaderka, garnki, brytwanny, rondelki, patelnie oraz stojaki na owoce. Wypożyczalnia została założona przez Koło Gospodyń Wiejskich, które już w naszej wiosce nie istnieje. A naczynia zostały przekazane w ręce rady sołeckiej, która dba o nie oraz udostępnia wynajmującym salę - a więc swoich naczyń oraz garnków przywozić nie trzeba !  
  


Od marca 2017 roku nasze sołectwo ma na stanie także cztery sztuki termosów konferencyjnych po półtora litra każdy. Istnieje również możliwość wynajmu wspominanego urządzenia.

Inne atrakcje na sali:

Tak jak już wspomnieliśmy świetlica miała stać się miejscem spotkań młodzieży. Nasza świetlica została wyposażona w: bilard, stół do tenisa stołowego (w okresie zimowym organizujemy turniej bilardowy oraz tenisa stołowego), telewizor z grą play-station oraz zestawem karaoke i DVD. Posiadamy także masę gier planszowych m.in. Warcaby, Chińczyka czy Eurobiznes. Czas wolny od szkoły warto spędzić na sali w Lubiatowie. Od ponad 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku mamy osoby odpowiedzialne za otwieranie świetlicy oraz dbanie o porządek na niej i w koło jej. Na koniec zachęcamy Państwa do korzystania z wynajmu naszej sali a także przybywania na zabawy, turnieje i inne rzeczy które odbywają się u nas na sali. Nasza świetlica od wielu lat tętni życiem...


⇔ Na jednym z portali społecznościowych znaleźliśmy zdjęcie zespołu CRITER, który w 1992 roku grał na zabawie właśnie w naszej wiosce. Skład zespołu tworzyli wówczas: Krystian Wawrzyniak, Tomasz Gbiorczyk, Lech Gbiorczyk, Sławomir Wesołek, Grzegorz Gbiorczyk, Włodzimierz Kwieciński, Marek Glinkowski i
Radek Siejak.

Regulamin korzystania
ze świetlicy wioskowej
w Lubiatowie:


1. Świetlica ma na celu integrację środowiska lokalnego, wspierania aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz wsi, a w szczególności obejmuję (nieodpłatnie):

- organizację imprez kulturowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, zabawy taneczne oraz święta okolicznościowe)
- organizację zabaw dla dzieci i młodzieży
- organizację spotkań: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych itp.
- organizację spotkań rady sołeckiej, sołtysa oraz radnych z mieszkańcami wioski (zebrania)
- organizację bezpłatnych spotkań kulturowo-oświatowych oraz szkoleń dla mieszkańców
- promocję gminy Dolsk

2. Świetlicę można wypożyczyć na organizację (odpłatnie):

- spotkań wyborczych
- płatnych kursów lub szkoleń
- pokazów handlowych
- organizację imprez rodzinnych

3. Świetlica jest obiektem publicznym, a więc korzystający z niej zobowiązani są do stosowania się do wymogów:

- zachowania porządku oraz czystości na sali
- poszanowania mienia publicznego
- kulturalnego zachowania się
- przestrzegania regulaminu świetlicy
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dróg przeciwpożarowych
- zakaz spożywania napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez zamkniętych)
- zakaz palenia papierosów zgodnych z uchwałą prezydenta RP z dnia: 15.10.2010 roku
- każda osoba zmywa po sobie naczynia
- prosi się o odkładanie na miejsce rzeczy które służyły do zabawy np. gier, paletek, kii bilardowych
- korzystanie ze znajdujących się na sali opałów tylko za zgodą sołtysa

4. Każdy może korzystać ze sprzętu i wypożyczenia świetlicy, jednak w przypadku szkód kosztami naprawy lub wymiany obciąża się rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich, a osoby pełnoletnie same ponoszą finansową stratę.

5. Za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia a są na świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6. Działalnością świetlicy kieruje opiekun sali powołany przez radę sołecką wsi Lubiatowo w listopadzie 2015 roku. Do jego obowiązków należy:

- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
- dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć i zabaw w świetlicy
- dbanie o czystość i porządek w świetlicy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym
- dbanie o urządzenia, wyposażenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy i na terenie bezpośrednio przylegającym
- otwieranie i zamykanie świetlicy w godzinach i dniach ustalonych z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk stosownie do potrzeb lokalnego środowiska
- prowadzenie rejestru odpłatnego i nieodpłatnego wynajmowania świetlicy zawierającego dane podmiotu najmującego świetlicę, cel korzystania ze świetlicy oraz czas wynajęcia pomieszczeń
- udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- zgłaszanie sołtysowi wsi usterek, a także szkód wyrządzonych przez korzystających ze świetlicy

7. Wypożyczenie świetlicy:

- zgłaszanie sołtysowi lub świetlicowemu terminu rezerwacji Sali
- wypełnianie wniosku o wynajem sali (imię, nazwisko, rodzaj imprezy, datę, planowany czas korzystania ze świetlicy)
- wypełnienie wniosku o wypożyczenie w cenie Sali sprzętu, urządzeń oraz wypożyczenia Sali
- osoby, które wypożyczają świetlicę sprawdzają stan pomieszczeń świetlicy (musi być on taki sam jak przy zdawaniu). Następnie w dniu zdania świetlicy spisują protokół zdawczo-odbiorczy
- za wyrządzenie szkód podczas wypożyczania świetlicy informowany jest sołtys wsi, który ustala karę która w ciągu 7 dni musi być wykonana.
- cennik usług według zarządzenia Burmistrza Miasta:


Czas trwania najmu Cena najmu dla mieszkańca sołectwa Cena najmu dla osób i podmiotów spoza wioski
od 7 h do 24 h
200,00 zł 300,00 zł
od 1 h do 3 h za każdą rozpoczętą godzinę 16,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 40,00 zł
od 4 h do 6 h za każdą rozpoczętą godzinę 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 20,00 złNasi Sponsorzy
-> Iwona i Krzysztof Spriner - Lubiatowo 39, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825439 lub kom: 698760724, e-mail: springer@naszsrem.pl -> Grzegorz Mejza - Lubiatowo 45, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 608151150, e-mail: firma-mejza@wp.pl -> Agata i Ryszard Zaremba - Lubiatowo 18, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: (061) 2825824 -> Bogdan Woźny - firma przemysłowo-handlowo-usługowo-produkcyjna ZŁOMEX S.C. - Lubiatowo 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 600284110 -> Emil Jankowiak - Lubiatowo 47, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Natalia Maciejewska - salon kosmetyczny ,,Metamorfozy" - Dolsk, ul. Kościelna 22, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 791308515 -> Piotr Grylewicz - zakład budowlany IZOLER - Lubiatowo 49, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Eugeniusz Mejza - Lubiatowo 52, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 602831608 -> Rafał i Jacek Kaczmarek - Lubiatowo 17, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wioleta Mejza - Bodzyniewo 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 601956170 -> PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SP. Z O.O. - Konarzyce ul. Długa 4, 63-130 Książ Wlkp., telefon kontaktowy: 612822965, e-mail: produkcja@acrylmed.com.pl -> Ł.Czekała & T.Frąckowiak - spółka Jawna. Śrem ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 612211200, e-mail: bok@i.media.pl -> Hubert Mikołajczak - firma: ,,HUBERTUS" Pielęgnacja Zieleni - Lubiatowo 50, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Przemysław Szulc - firma ogólnobudowlana - Lubiatowo 50a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: ... -> Wizytówki, ulotki, plakaty, naklejki, breloki, pieczątki, puchary, banery, reklamy - Drzonek, ul. Czereśniowa 1a, 63-140 Dolsk, telefon kontaktowy: 575755331 lub 530155331, e-mail: psm3d@home.pl -> ,,TOTEM" - ośrodek szkolenia kierowców, wynajem autobusów i busów, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów - Śrem ul. Nowowiejska 3, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 61 28 34 829, e-mail: totem@totem.info.pl

-> ,,SALA JEDYNKA" - catering, wesela, sala bankietowa, imprezy okolicznościowe - Śrem ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 600234908, e-mail: poczta@sala-jedynka.pl

-> ,,USŁUGI GASTRONOMICZNE JAK BĄK" - Chwałkowo Kościelne 31, 63-130 Książ Wielkopolski, telefon kontaktowy: 782915940

-> ,,UBEZPIECZENIA OK !" - Ewelina Cieślak-Łuszczek, Śrem ul. Szeroka 7, 63-100 Śrem, telefon kontaktowy: 691623890, e-mail: ubezpieczeniaok@onet.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=